Robsahm, svensk-norsk slekt av skotsk opprinnelse (eg. Robson). Slektens første mann i Sverige var Jacob Jacobsson Robsahm (nevnt 1587). Fra hans sønnesønn Jacob Robsahm (1646–1716) stammer en svensk gren, som 1819 ble adlet med navnet af Robson. En annen sønnesønn av J. J. Robsahm, Lars Robsahm (1660–1709), eide Hakadal jernverk, og ble stamfar til den norske gren. Til denne grenen hører bl.a. filmskuespilleren og -regissøren Margrete Robsahm (f. 1942), hennes sønn, filmregissøren og -skuespilleren Thomas Robsahm (f. 1964), og tennisspilleren Kirsten Robsahm (f. 1945).