Roberto Jorge Payró, argentinsk forfatter, særlig kjent for sine samfunnskritiske satirer, El casamiento de Laucha (1906), Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira (1910) og novellene under tittelen Pago Chico (1908), som kan betraktes som utløpere av den spanske pikareske roman, overført til argentinsk miljø. I sine skildringer av småbyliv og politikk, preget av opportunisme og korrupsjon, viser Payró skarp iakttakelsesevne og humor.