Roberto Farinacci, italiensk politiker; advokat. Deltok i organiseringen av det fascistiske parti og dets kampavdelinger; generalsekretær 1925–26. Ble 1933 medlem av det fascistiske storråd. Øvde en betydelig innflytelse gjennom sin avis Il Regime Fascista. Etter Mussolinis fall flyktet han til tysk side; april 1945 ble han henrettet av italienske partisaner.