Robert av Gloucester var en engelsk aristokrat og uekte sønn av Henrik 1. Han var født i Normandie og søttet tronkreveren Matildas (Roberts halvsøster) i krigen mot kong Stefan av Blois (1135–54).