Robert Wilhelm Ekman, finsk maler, fra 1824 elev av Johan Gustaf Sandberg ved Stockholms kunstakademi, 1837–40 av Delaroche i Paris og deretter tre år i Italia. I 1845 slo han seg ned i Turku, grunnla tegneskolen, malte altertavler til en rekke av landets kirker, utførte fresker til domkirken i Turku (1849–54) og skapte tallrike bilder med emner fra finsk folkeliv, fra Runeberg og Kalevala.