Robert Stewart Castlereagh, britisk politiker, sønn av en anglikansk godseier i Nord-Irland. Han ble 1797 stedfortredende sekretær for Irland og tok del i undertrykkelsen av den irske oppstand 1798 og i gjennomførelsen av unionen med Storbritannia 1800. Senere ble Castlereagh minister for India, var 1805 og fra april 1807 krigsminister (bl. a. under Københavns bombardement). 1812 ble Castlereagh utenriksminister og regjeringens egentlige leder. Han var en av de ledende i koalisjonen mot Napoleon, deltok i kongressen i Châtillon og fredsslutningen i Paris. Under Wien-kongressen satte Castlereagh seg mot alle forsøk på å holde Frankrike nede ved kolossale krigsskadeerstatninger, og han ville bevare britenes handlefrihet overfor Den hellige allianse. På tross av sin innenrikspolitiske konservatisme stod han for en liberal utenrikspolitikk i et stadig mer reaksjonært Europa. Overarbeidet og nerveslitt døde han til slutt for egen hånd.