Robert Smythson, engelsk arkitekt, den fremste i elizabethtidens England. Stod for oppførelsen av flere herreseter. Han er først kjent som byggmester for Longleat i Wiltshire (1572–80). Hovedverket er Wollaton Hall i Nottinghamshire (1580–88).