Robert Pinget, franskspråklig sveitsisk forfatter; bosatt i Frankrike fra 1946. Han var påvirket av S. Beckett, men stod også nyromanen nær, særlig pga. den vekt han la på skrivningens formelle aspekter. Blant verkene hans kan nevnes novellesamlingen Entre Fantoine et Agapa (1951), romanene Mahu ou le Matérieau (1952), Le Fiston (1959), Passacaille (1969), L'Apocryphe (1980), Monsieur Songe (1982), og L'Ennemi (1987) samt stykker for radioteater. Pingets verker kretser gjerne om angst og død, men de rommer også mange humoristiske elementer. Han skildrer gjerne små og isolerte samfunn der sladderen går, og der det er uråd å skille sannhet fra løgn. Samtidig får han frem at diktning og «sladder» har samme grunnpreg, og at forfatteren i utgangspunktet er en «bedrager».