Robert Michels, tysk-italiensk sosiolog; ble særlig kjent for boken Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie (1911). Med utgangspunkt i en analyse av det tyske sosialdemokratiske parti lanserte han her den såkalte oligarkiets jernlov. I sine senere skrifter fremholdt han at elitestyre ikke bare er nødvendig, men også ønskelig.