Robert Henry Codrington, britisk misjonær og etnograf; reiste 1857 til Melanesia, der han ved siden av sitt misjonsarbeid gjorde grundige språklige og etnografiske studier. Hans bok The Melanesian Languages (1885) stod lenge som det fremste verk om stillehavsspråkene. Hans beskrivelser av religion, samfunnsliv og folkeminner fra Salomonøyene og Ny Hebridene (The Melanesians, 1891) har hatt stor betydning for senere forskning, særlig hans analyse av mana-begrepet i melanesisk religion (se mana).