Robert Henri, amerikansk maler, utdannet bl.a. i Paris 1888–91, ble påvirket av den europeiske realistiske tradisjon, særlig av E. Manet. Da han kom tilbake til Philadelphia ble han overbevist om at kunstnerne skulle male det de så. Han arbeidet nært med avistegnerne Luks, Shinn, Sloan og Glackens, og sammen formet de kjernen i The Eight, senere kjent som Ashcanskolen. Et av hans hovedverker er West 57th Street, New York (1902, University Art Gallery, Yale). Han laget også gode portretter. Henri spilte en betydelig rolle som kunstorganisator og lærer ved modernismens gjennombrudd i USA.