Robert Harley Oxford, britisk politiker (whig). Speaker i Underhuset 1701–05; regjeringsmedlem 1704–08, men gikk av og bekjempet whiggenes og Marlboroughs krigspolitikk. Dannet 1710 regjering sammen med Lord Bolingbroke; 1713 sluttet regjeringen freden i Utrecht. Oxford ble avskjediget 1714, fengslet og anklaget for høyforræderi, men frikjent 1717.