Robert Freed Bales, amerikansk sosiolog og sosialpsykolog, professor ved Harvard University. Han har i hovedsak arbeidet innenfor såkalt mikrososiologi, og er særlig kjent for sin 12-punkts skala for klassifisering av løpende samhandling i smågrupper. Skalaen har vist seg nyttig for beskrivelser av kommunikasjon, ledertyper og visse faser i et handlingsforløp. Elementer av dette er også blitt anvendt i større sammenhenger.