Robert Devereux, 2. Jarl av Essex var politiker, stesønn av dronning Elizabeth 1s yndling Leicester og overtok hans posisjon hos dronningen da Leicester døde i 1588. Essex ledet landtroppene i ekspedisjonen mot Cadiz 1596, men da han 1599 uten fullmakt sluttet våpenstillstand med opprørerne i Irland, ble han dømt til embetsfortapelse og fengsel. Han ble senere løslatt, men arrestert på ny etter å ha forsøkt å organisere opprør mot dronningen, og henrettet.