Robert Desnos, fransk dikter; opprinnelig surrealist, viktig som medium under surrealistenes eksperimenter med hypnose. Han utgav i denne perioden bl.a. La Liberté ou L'Amour (1927) og Corps et biens (1930). Hans diktning fikk etter hvert sterkere preg av optimisme og tro på menneskelig fellesskap. Under den annen verdenskrig skrev han sterkt engasjerte dikt mot okkupantene, bl.a. Fortunes (1942) og État de veille (1943). Samlingen Trente Chantefables pour les enfants sages (1944) er meget vellykket som diktning for barn. Han døde i tysk konsentrasjonsleir.