Robert 2 Stuart, dattersønn av Robert Bruce, konge fra 1371, den første av huset Stuart. Støttet seg til Frankrike under det sterke engelske presset på hans land. Beseiret engelskmennene ved Otterburn 1388.