Roar Gudding, veterinær utdannet ved Norges veterinærhøgskole 1968. Dr.med.vet 1980. Ansatt ved Veterinærinstituttet fra 1975, administrerende direktør Veterinærinstituttet 2003-2009, fagdirektør samme sted fra 2009.