Rio Mondego, elv i Portugal, springer ut på nordsiden av Serra da Estrela og renner sørvestover, munner ut i Atlanterhavet ved Figueira da Foz, 220 km lang. Nyttes til kraftproduksjon.