Slekten har med korte avbrudd eid storgården Ringnes i Krødsherad siden 1400-tallet. Mannslinjen kan følges tilbake til Gunnulf Eysteinssøn (nevnt 1450). Hans direkte etterkommer i 12. ledd var lensmann Knud Olssøn Ringnes (1792–1824), og dennes sønn Anders Knudssøn Ringnes (1813–75) var far til bryggerieierne Amund Ringnes (1840–1907) og Ellef Ringnes (1842–1929). Amund Ringnes var farfar til adm. direktør ved Ringnes Bryggeri Amund Ringnes (1905–80). Ellef Ringnes var far til adm. direktør ved Ringnes Bryggeri Knud Maartmann Ringnes (1875–1945), assuransedirektør Christian Magnus Ringnes (1883–1962), generalkonsul Ellef Ringnes (1887–1969) og pianisten Inge Rolf Ringnes (1894–1971). Chr. M. Ringnes var far til direktør Christian Kaurin Ringnes (1916–99), som igjen var far til finansmannen og investoren Christian Ringnes (f. 1954). I. R. Ringnes var far til programsekretær Haagen Bergh Ringnes (1928–2008).