Ringeriksstil, ornamental stilart i Norden i slutten av vikingtiden (ca. 1000–1050). Den er en videreutvikling av vikingtidens foregående stilfase, jellingstilen. Ringeriksstilen er bl.a. bevart på noen få billedsteiner av rødaktig sandstein, som man mener er tatt på Ringerike, derav betegnelsen Ringeriksstil.