Rimbert, tysk-flamsk geistlig; elev av Ansgar i klosteret i Turholt; fulgte ham på hans ferder og avløste ham som erkebiskop av Hamburg-Bremen 865–888. Gikk inn i Benediktinerordenen samtidig med at han ble biskop. Han skrev en levnetsskildring av Ansgar. Rimbert gjorde misjonsreiser til Danmark og Sverige.