Riksskattenemnda

Riksskattenemnda, sammen med Skattedirektoratet den øverste instans for rikets ligningsvesen. Riksskattenemnda er overprøvingsorgan. Skattedirektoratet kan kreve at Riksskattenemnda overprøver vedtak truffet av skatteklagenemnda når det finnes grunn til det etter en vurdering av de hensyn som er nevnt i ligningsloven § 9-5 nr. 7 første punktum og det a) er av allmenn interesse å få avklart en problemstilling, b) spørsmålet saken reiser har stor prinsipiell betydning, c) det er særlig behov for å sikre rettsenhet eller d) vedtaket er i strid med gjeldende rett til skattyters gunst.

Etter lov om ligningsforvaltning av 13. juni 1980 består Riksskattenemnda av en formann og fire andre medlemmer som oppnevnes av Kongen. Formann, medlemmer og to varamedlemmer oppnevnes for fire år av gangen.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg