Rikard 2 var sønn av Edvard Den svarte prins og konge av England 1377–99. Rikard var sønnesønn av sin forgjenger på tronen, Edvard 3, men ettersom den svarte prins allerede var død i 1376 ble den 10 år gamle Rikard tronarving etter farfaren. I Rikards umyndighetstid styrte et formynderråd, men onkelen John av Gaunt, hertugen av Lancaster, hadde også stor innflytelse på den unge kongen. Rikard overtok selv styret 1389, og i de ti årene som fulgte, utviklet han et stadig mer eneveldig styresett. I 1399 førte det til en konstitusjonell krise i England. Rikard ble da avsatt av Parlamentet, fengslet, og han skal ha dødd i fangenskap året etter. John av Gaunts sønn, Henry Bolingbroke, som Rikard hadde landsforvist i 1389, etterfulgte ham på tronen som Henrik 4. – William Shakespeares skuespill Richard II ble utgitt i 1597.