Rigmor, kvinnenavn, opprinnelig dansk, trolig dannet av tysk Rikmoth; sammensatt av rik-, 'mektig' og -mod, 'sinnelag, mot'; formen -mor skyldes sammenblanding med norrønt mær, 'jomfru'. Navnedag 7. februar.