Ridingstindane, fjell i Årdal og Luster kommuner, Sogn og Fjordane; se Ringstindane.