Richter, norsk slekt. Eldste kjente stamfar, Christian Boghart Richter (f. 1620), kom fra Sachsen til Norge som bergembetsmann, først i Trondheim og senere på Røros. Hans datter Anne Christine Richter (1680–1770) var gift med sersjant Ole Galtvik fra Frosta, og deres sønn Christian (1705–78) tok morens slektsnavn. Hans sønn, proprietær Jonas Christian Richter (1743–1839), var far til proprietær Jørgen Richter (1790–1880) og sorenskriver i Orkdal Andreas Boghart Richter (1795–1868). Førstnevnte, som ved giftermål ble eier av storgården Rostad på Inderøy, var far til statsminister Ole Richter (1829–88). Sorenskriver A. B. Richter var farfars far til industrimannen Johan Richter (1901–97).