Richard von Hertwig, tysk zoolog, bror av O. Hertwig, elev av E. Haeckel; utformet sammen med broren coelomteorien (om hvordan fosteret utvikler seg fra to cellelag til en høyt utviklet skapning), som har hatt stor betydning i embryologien. Hertwig leverte systematiske arbeider om flere virvelløse dyregrupper og grunnleggende studier om dyrs bygning, foryngelsesprosess og slektskapsforhold.