Richard Rive, sørafrikansk forfatter og litteraturforsker. Han er særlig kjent for sine noveller i African Songs (1963) og for romanene Emergency (1964), 'Buckingham Palace', District Six (1986) og Emergency Continued (1990). Den siste ble publisert pothumt etter han ble myrdet i sitt hjem i Cape Town. Mye av det han skrev, tar opp livet til den «fargede» (coloured) befolkningen i Cape Town. Denne blandede folkegruppen stammer fra hvite, svarte, khoi-khoi og malayer, og de fleste har afrikaans som morsmål. I bøkene sine er Rive blant annet opptatt av å gjenskape livet i den berømte bydelen District Six i Cape Town, som var et eksempel på en bydel uten raseskiller og som ble revet av apartheidregimet. Han har også skrevet om hvordan unntakstilstanden etter Sharpeville-masakren i 1960 ble opplevd. Han engasjerte seg politisk, men sluttet seg ikke til noen organisasjon. I motsetning til mange andre sør-afrikanske forfattere var han ikke i eksil under apartheidregimet.