Richard Howe, britisk admiral, bror av W. Howe. Han kjempet mot franskmennene under Sjuårskrigen 1756–63 og hadde kommandoen over den engelske flåten ved Nord-Amerika under frihetskrigen. Ble 1794 øverstkommanderende over flåten. Samme år beseiret han en fransk flåte utenfor kysten av Bretagne.