Richard Fredrik Kjelstrup, født i Oslo, norsk klarinettist og musikkpedagog. Spilte i Musikselskabet Harmoniens orkester og Den Nationale Scenes orkester 1940–42, Nationaltheatrets orkester 1946–55 og Filharmonisk Selskaps orkester fra 1955, 1960–73 som soloklarinettist. Kjelstrup hadde tallrike solistoppdrag, han var medstifter og medlem av Den Norske Blåsekvintett (1955–70). Som pedagog underviste han en hel generasjon klarinettister, bl.a. ved Østlandets Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole (professor 1985).