Richard Cromwell var sønn av Oliver Cromwell og ble Lord Protector ved sin fars død 1658. Han hadde ikke arvet farens ærgjerrighet og viljekraft og klarte ikke å hevde sin autoritet i striden mellom hæren og parlamentet. Richard Cromwell nedla derfor sin verdighet 1659 og levde siden som privatmann, først i Paris og fra 1680 helt ubemerket i England.