Richard Austen Butler, britisk konservativ politiker, opprinnelig klassisk filolog. Medlem av Underhuset 1929–65. Var som viseutenriksminister 1938–40 tilhenger av ettergivenhetspolitikken overfor Tyskland. Undervisningsminister 1944–45, arbeidsminister og medlem av kabinettet juni–juli 1945. I opposisjonstiden 1945–51 var han leder for partiets forskningsinstitutt og bidrog til en kraftig modernisering og endring i det konservative partiets ideologi, i mer sosial-konservativ retning. Finansminister 1951–55. Ble senere lordseglbevarer og leder av Underhuset 1955–57, da han ble innenriksminister. 1959 ble han igjen leder av Underhuset, fortsatte som innenriksminister, og ble formann i det konservative parti (1959–61). Utenriksminister 1963–64. Etter partiets valgnederlag 1964 trakk Butler seg ut av politikken og ble rektor ved Trinity College, Cambridge. Adlet 1965 som baron Butler of Saffron Walden. Butler var flere ganger på tale som regjeringssjef, men tapte ledervalget i partiet tre ganger (1956 mot Eden, 1957 mot Macmillan og 1963 mot Douglas-Home), noe som bl.a. skyldtes hans ettergivende holdning før krigen. Memoarer (The Art of the Possible, 1971).