Riccardo Bacchelli, italiensk forfatter; skrev lyrikk, skuespill, reiseskildringer og fortellinger, men er mest kjent som romanforfatter. Hans forfatterskap preges av psykologisk innsikt og levende interesse for sosiale spørsmål. Bacchellis mest berømte romaner er Il Diavolo al Pontelungo (1927), Il Mulino del Po (1938–40), som i tre bind skildrer den italienske Risorgimento (italiensk frigjørelse på 1800-tallet), og L'Afrodite: un romanzo d'amore (1969).