Rhynie, landsby i Aberdeenshire, Skottland, som er geologisk lokalitet for bergarten Rhynieflint. Bare 700 m unna finnes dessuten bergarten Windyfieldflint i et annet lag. Rhyniflint består av godt bevarte fossiler av planter, sopp, lav og dyrerester fra begynnelsen av devontiden. Syv arter av landplanter er identifisert i Rhynie- og Windyfieldflint: Aglaophyton, Asteroxylon, Horneophyton, Nothia, Rhynia, Trichopherophyton og Ventarura.