Rhynchocephalia, krypdyrorden, kjent siden trias. Omfattet både landboende og vannboende arter. Ordenen døde ut ved overgangen til kenozoikum, bare broøglene på New Zealand lever fortsatt. Se også parietalorgan.