Rhamnus, planteslekt i trollheggfamilien, med ca. 110 arter, busker og trær, i tropiske og tempererte strøk. I Norge én art, geitved.