Rettledningstjenesten i fiskerinæringen, forvaltningsetat under Fiskeridirektoratet, utgjør sammen med Kontrollverket direktoratets ytre etat. I 1996 ble de to kontorene slått sammen og har nå felles administrasjon. Tjenesten er organisert i 7 kontorer (regioner) under en regionsdirektør. Arbeidsoppgavene spenner over et vidt felt vedrørende fiske og fangst, ressursforvaltning, konsesjoner og finansiering, merkeregister og kontroll av fartøy, fiskermanntallet, kystsoneplanlegging og det marine miljø. Mange av oppgavene tilligger lokalt plasserte fiskerikontorer.