'Måtte han/hun hvile i fred', etter Sal 4,9 avslutningsordene i det romersk-katolske begravelsesritualet. Initialene R.I.P. finnes i dødsannonser og på gravsteder.