Reppaelva, elv i Rødøy kommune, Nordland, kommer som Stedalselva fra Reppavatnet (590 moh.). Fallet fra dette til Tjongsfjorden er utbygd i Reppa kraftverk, maskininstallasjon 10 MW, midlere årsproduksjon 62 GWh, fallhøyde 575 m).