Renate, kvinnenavn, av latin renata, 'gjenfødt'. Kjent i Norge siden omkring 1900. Navnedag 8. juni.