René Boylesve, fransk forfatter; skrev romaner, fortrinnsvis om fransk provinsliv. Mademoiselle Cloque (1899), La Becquée (1901), L'Enfant à la balustrade (1903) o.fl. skildrer ofte erotiske konflikter i et beskjedent borgerlig miljø, beskrevet med behersket følsomhet og ironi. Boylesve skildret ofte motsetningen mellom drøm og eventyrlyst og behovet for orden og måtehold. Den verdifulle Opinions sur le roman (1927) ble utgitt posthumt.