Religion i Nord-Amerika

Religionens historie i Nord-Amerika kan inndeles i fire epoker: 1) den førkoloniale og førkristne tid (til ca. 1500), 2) den katolske koloniperiode (ca. 1520–1607), 3) den franske og engelske kolonitid (1607–1776) og 4) religionene i USA og Canada etter 1776. Mexico hører i religiøs henseende til Latin- eller Sør-Amerika.

1. Førkolonial og førkristen tid. Den indianske befolkningen i Nord-Amerika hadde ingen skriftreligion. Vi har heller ikke et arkeologisk materiale som svarer til det som gir innsikt i religionen hos mayafolket, inkaene og aztekerne i Latin-Amerika. Nord-Amerikas indianere hadde en naturreligion med panteistisk preg. Guddommen, «makten», var å finne i naturen og dens manifestasjoner. En vag tro på den store Ånd, skaperen, var meget utbredt. Moralen var preget av stammefellesskap og hardfør jeger/kriger-ære.

2. Den spanske koloniperiode ca. 1520–1607. I årene 1519–21 ble aztekenes rike i Mexico erobret av Hernán Cortés, noe som åpnet for kristen misjon. Også i det nåværende USA og Canada var de første misjonærer katolske. Den første permanente spanske kolonien i Nord-Amerika ble grunnlagt i Florida 1565. Misjon fulgte i erobrernes spor i New Mexico, Florida og Texas, og etter flere forgjeves forsøk lyktes det en gruppe fransiskanere å etablere fast misjonsarbeid i New Mexico i 1598.

3. Den franske og engelske kolonitid 1607–1776. I 1607 ble Virginia Englands første koloni i Nord-Amerika, og med dette fulgte protestantiske immigranter. Ankomsten av puritanerne i 1620 ble avgjørende. Et puritansk innslag har siden vært merkbart i amerikansk kirkeliv. Etter hvert fikk England flere kolonier på atlanterhavskysten, og alle disse var dominert av protestanter, selv om religionsfriheten i Virginia også tillot katolikker å slå seg ned der.

I flere av de 13 koloniene var det ved utbruddet av den amerikanske frihetskrig i 1776 nærmest statskirker. I tre av dem hersket kongregasjonalismen, mest utpreget i Massachusetts. I de fem sørligste koloniene samt i New York og New Jersey var den anglikanske kirke toneangivende. Bare i Rhode Island, Pennsylvania og Delaware var det fullstendig skille mellom stat og kirke.

Frankrike var den sterkeste kolonimakten i Nord-Amerika i begynnelsen av denne perioden. Allerede i Richelieus tid (død 1642) hadde franske jesuitter grunnlagt Ny-Frankrike (Nouvelle France) i Canada. Inntil 1688 hadde Frankrike henimot 80 % av det nordamerikanske koloniområdet, Spania 16 % og England bare 4 %. Den franske kolonien i Canada ble erobret av Storbritannia i 1763. Med dette begynte protestanter å komme til Canada.

Både katolikker og protestanter misjonerte blant indianerne. Den mest kjente av de protestantiske misjonærene var John Eliot (1604–90). Hans oversettelser av Bibelen og andre skrifter fikk stor betydning. Etter hvert kom det i stand mange misjonstiltak for indianere, ofte med lite hell, blant annet fordi hvite nybyggere fordrev indianerne. Først på 1800- og 1900-tallet ble flertallet av indianerne tilsluttet kristne kirker.

Den mest markante skikkelse i amerikansk kirkehistorie på 1700-tallet var Jonathan Edwards (1703–58). Han var prest i en kongregasjonalistisk menighet og senere lærer og president for Princeton College (University). Edwards var kalvinsk puritaner og ble utgangspunktet for den første store vekkelsen i Nord-Amerika, The Great Awakening, fra 1734 og utover. Vekkelsen dannet mønster i amerikansk kirkehistorie. I mange år ble nye kirkemedlemmer rekruttert gjennom vekkelser som kom i markante bølger. De typiske vekkelsessamfunn, metodistene og baptistene, vokste seg store.

4. Religionen i USA og Canada etter 1776. Etter 1776 er kirkelivet i USA og Canada preget av oppsplitting og vekst. Borgerkrigen i 1860-årene medførte splittelser som fremdeles eksisterer. For denne periodens vedkommende henvises til avsnittene religion under USA og Canada.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg