Malayene er muslimer (sunni), en gruppe som utgjør noe over halvparten av befolkningen, og islam er statsreligion. Kineserne er dels buddhister (7 %), dels praktiserer de en tradisjonell kinesisk religionsform der det inngår elementer fra buddhisme, konfusianisme og taoisme (18 %), og dels er de kristne. Inderne er for det meste hinduer (7 %), men det er også muslimer og kristne blant dem. De kristne utgjør til sammen ca. 9 %, hvorav om lag halvparten er katolske.