Islam er statsreligion i Jemen, området ble islamisert så tidlig som i 628. Fra 800-tallet har zaydittene dominert, i dag tilhører trolig over 50 % av landets befolkning denne grenen av sjia-islam, se zayditter. De øvrige er sunni-muslimer, kalt shafi'itter, fordi de tilhører shafi'i-skolen. Landet har også en ismaelittisk minoritet. Den jødiske minoriteten er i dag tallmessig sterkt redusert pga. utvandring til Israel. Enkelte kristne og hindu-innvandrere har holdt til i sør, og noen få kristne, vestlige hjelpeorganisasjoner er aktive i landet.