Reinhard Bendix, tysk-amerikansk sosiolog, fra 1956 professor ved University of California. Kjent for industri- og bedriftssosiologiske studier som Work and Authority in Industry (1956); andre verker bl.a. Max Weber: an Intellectual Portrait (1960) og Embattled Reason, Essays on Social Knowledge (1970).