Reimar Riefling, født i Oslo, norsk pianist og pedagog; bror av Robert Riefling. Debuterte i Dresden 1922. Ga konserter i Skandinavia og Tyskland. Lærer ved Städtisches Konservatorium i Hannover 1925–31, deretter pedagog i Oslo, der han 1941–52 sammen med sin bror Robert ledet Rieflings Klaverinstitutt. 1964–73 lærer i klaver ved Folkliga musikskolan i Ingesund. Musikkritiker i flere Oslo-aviser, fra 1949 i Verdens Gang. Redigerte utgaver av undervisningsmusikk og utgav Klaverpedalene i historisk og praktisk belysning (1957).