Reidar Mjøen, født i Gjøvik, norsk musikkritiker og forfatter, bror av A. Mjøen og J. A. Mjøen. Cand.jur. 1897. Musikkritiker i Dagbladet 1907–25 og Aftenposten 1925–45. Tok initiativet til Det norske operafond (opprettet 1917) og var i mange år dets sekretær. Skrev en rekke artikler om norsk musikk i utenlandske tidsskrifter og oppslagsverker. Utgav 1919 Lillebil og 1922 det dramatiske dikt Guldnøklen.