Reidar Birkeland, norsk veterinær. Cand.med.vet. 1955. Dosent i kirurgi ved Norges veterinærhøgskole 1979–84, professor 1985–94. Rektor ved NVH 1983–88. Æresdoktor ved Veterinärmedisinska Högskolan, Helsinki 1995.