Regine, kvinnenavn, av latin rēgīna, 'dronning'. Navnedag 7. september.