Rees, by i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, ved Rhinen og den nederlandske grensen, 37 km nordvest for Duisburg; 22 500 innb. (2007). Byrettigheter 1228. Luftangrep i februar 1945 ødela byen nesten totalt. Jødisk kirkegård på selve bymuren. Deler av de store festningsanleggene som ble bygd av nederlenderne under 30-årskrigen, er restaurert og ble åpnet for publikum i 2004.